Kontakt

Allmänna frågor och ansökan om medlemskap:

info@hanseklubben.se

Svenska Hanseklubbens grupp på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/hanseklubben/

Styrelsen
Jan Sydhoff, ordförande, jan.sydhoff@gmail.com, tel 0722271127
Agne Widholm, agne.Widholm@telia.com, tel 0706934552
Bo Widenor, kassör bo.widenor@wasakredit.se, tel 0708200660
Margaretha Blomquist
Yvonne Claesson-Werner, yvonne.claesson-werner@swedbank.se, tel 070 388 10 98
Mikael Fjällid
Fredrik Fostvedt, fredrikfostvedt@gmail.com, tel 070-312 40 47
Michael Burman, ledamot, michael.burman@airliquide.com, tel 0706053977

Hanse Ladies
Jenny Sydoff, jenny.sydhoff@gmail.com, tel 0700028742
Yvonne Classon Werner, yvonne.claesson-werner@swedbank.se, tel 0703881098

Redaktör hanseklubben.se
Christofer Fager, christofer.fager@spoon.se, tel 0706491210