Därför finns Hanseklubben

Varför finns Hanseklubben? I syfte att besvara frågan fyra värdeord tagits fram: Trygghet, Kunskap, Gemenskap och Erbjudanden.
Nu har du chans att tycka till.Hanseklubben – som formell förening – har nu funnits i ett par år. Medlemmarna strömmar till. Det är dags att ta fram en långsiktig plan, så att klubben kan ta nästa steg.
– Vi finns till för medlemmarna. Därför måste vi fundera på hur klubben kan ge allra största nytta till oss Hanseägare, säger ordförande Göran Heintz.

Mot den bakgrunden samlade han ett utskott i styrelsen. Syftet var att ta fram en långsiktig plan för klubben. Första steget blev att formulera värdeord som ringar in medlemsnyttan.

– Diskussionen har bara börjat. Vi har gjort ett första utkast men jag vill väldigt gärna få in synpunkter från andra medlemmar, säger Göran.

Kontakta Göran via epost genom att klicka här.

Här är utkastet i sin nuvarande form:

Trygghet, var det som diskuterades mest och en köpare av ny eller begagnad Hanse ska känna att det finns kunskap inom klubben som kan erbjuda svar på de frågor som en ny ägare av en Hansebåt kan komma att ställa sig. Mer tekniskt kunniga medlemmar kan hjälpa andra medlemmar.
• Utveckla nätverk mellan oss Hanseägare
• Skapa trygghet bland både kvinnliga och manliga nya Hanseägare att be om råd och hjälp
• Besvara olika tekniska spörsmål,
• Besvara frågor om seglingsteknik,
• Vara ett stöd i frågor om reklamationer
• Säkerhetsfrågor för din Hansebåt
• Engångsfrågor när man är helt ny. Vår telefonuppföljning på nya medlemmar

Kunskap
• Länkar till andra hemsidor eller kontaktpersoner.
• Kurser
• Events sommar och vinter
• Delta i kappsegling med annan Hansebåt
• Tänka på:
o inför vinterförvaringen (Ex effektiv tömning av varmvattenberedaren, släppa fläktrem etc)
o Om man ligga kvar i sjön på vintern
o Vid vårrustningen
o Att vi har erbjudanden som passar vid dessa olika tillfällen på året

Gemenskap
• Lokala träffar på Väst, Ost och Norrlandskusten både vinter och sommartid
• Segla med en Hanseägare på en kappsegling
• Vi byter båt under en vecka mellan Väst, Öst och Norrlandskusten

Erbjudanden
• Utveckla samarbeten med olika partners.
• Bör helst vara tillgängligt för alla medlemmar oberoende var man bor. Kan ske via näthandel, webbsändningar av olika kurser/event eller att en leverantör finns representerad på flera ställen
• Månadens erbjudande från olika leverantörer. Måste inte vara inom båtägandet, varför inte, kläder, solglasögon, biobiljetter och båtapoteksprodukter
• Försäljning av utvalda profilkläder med Hanselogga genom samarbetspartner

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *