Ett händelserikt år för Svenska Hanseklubben

Nu när Lucia närmar sig och segelsäsongen är över, kommer här en liten återblick.
Med kort varsel åtog jag mej ordförandeskapet under 2018. Det har blivit ett händelserikt år. Medlemsantalet har passerat 100 med god marginal och ett medlemsregister på hemsidan är snart färdigställt. Arbetet med kretsar i norr, syd och väst har påbörjats med medverkan i Ulvöregattan i norr, och en första träff på Boding Segel med västkustkretsen.
På ostkusten började säsongen med en träff för HanseLadies, därefter två träffar på sjön i Norrviken och på Lökholmen med olika teman, samt på North Sails loft i oktober.
Hanseklubbens Facebookgrupp har varit mycket aktiv med omväxlande roliga, kloka och informativa inlägg.
Tack alla ni som som arrangerat träffar, skrivit inlägg eller bidragit på annat sätt!
Styrelsen fungerar även som valberedning med uppgift att till årsmötet den 9 mars föreslå ny ordförande och nya styrelsemedlemmar. Hjälp dem gärna med förslag.
Jag slutar nu som ordförande och för mej återstår att önska alla er medlemmar i Hanseklubben en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Jan Sydhoff