I år använder vi Zoom för vårt årsmöte

Årsmöteshandlingar ligger ute på medlemssidan fr.o.m. den 19 februari. Där finns även instruktioner om anmälan till årsmötet samt guidelines för Zoom.