Meddelande från region syds representant Rickard

Hej alla Hansevänner!

Mitt namn är Rickard Blomberg och är invald i Svenska Hanseklubbens styrelse för att försöka driva en region syd framåt.

Mitt mål är att hitta fler medlemmar, samarbetspartners och även hitta på lite aktiviteter för oss på sydsidan.

Som ni säkert uppmärksammat har region mitt redan bokat in en träff i Norrviken den 5-6 juni och jag tänkte se om ett intresse skulle finnas att göra det samma här i syd men den 12-13 i Borstahusens hamn. Lördagen den 12 juni vid 14-tiden kunde vara lämpligt att träffas och vid 18:00 tänder vi våra grillar och äter gemensamt och givetvis håller vi avstånd.

Blir vi mindre än 3 båtar så gör vi ett nytt försök senare.

Anmäl dig till info@hanseklubben.se eller på Facebook, eller mail till

blomberg.rickard@gmail.com senast 1 juni.