Ny och förstärkt styrelse i Svenska Hanseklubben

Vi har en bland annat en ny ordförande efter Göran Heintz i form av Petter Bergum och en ny Vice ordförande Margaretha Blomquist, bägge tidigare i styrelsen.

Vi har förstärkts med Rickard Blomberg som idag ansvarar för syd och västkusten och med Marco Christensen när det gäller hemsidan och Facebook.

Under fliken kontakt på hemsidan ser ni mer om oss i styrelsen och vad vi arbetar med lite extra med i styrelsen. Det finns även kontaktuppgifter till var och en i styrelsen så ni får tag i rätt person direkt.