Visst börjar vi sakna sommaren – Nu startar vi planeringen för nästa år

agne och jag

Hej alla Hanseklubbmedlemmar

Hoppas era båtar är väl inpackade  inför kommande snöfall.  Mindre snö hittills än förra året.

Vi har nu börjat planeringen  inför 2018 och vi har lagd ut ett preliminärt program under vårt kalendarium här på hemsidan. Vi hoppas ni har  flera uppslag som Hanseklubben kan realisera under nästa år. Hör gärna av er till någon i styrelsen.

Bosse, vår kassör har skickat ut en medlemslista som vi ber er uppdatera. Vi önskar få med  alla delägare och deras kontaktuppgifter. Klubben har haft svårt att få kontakt med den kvinnliga  delen av ägarna.  Komplettera också med båttyp, hemmahamn och övriga kontaktuppgifter

Hälsningar

Styrelsen