Stadgar och årsmöte

Svenska Hanseklubben är en ideell förening som bildades i mars 2016 i samband med båtmässan i Stockholm.

Senare under året registrerades föreningen formellt hos Bolagsverket och började välkomna medlemmar.

På den här sidan kan du ta del av stadgar och årsmöteshandlingar.

Årsmöte 2019
Länk till verksamhetsberättelse 2018.
Presentation

Årsmöte 2018
Länk till Verksamhetsberättelse 2017.

Länk till Protokoll årsmöte 2018.

Årsmöte 2017
Länk till Verksamhetsberättelse 2016 final.

Länk till Protokoll årsmöte 2017 Hanse.

Årsmöte 2016
Länk till Stadgar för Svenska Hanseklubben 8 mars 16.

Länk till möteshandlingar vid konstituerande möte Konstituerande möte Svenska Hanseklubben 2016